Metodický seminář klarinetové hry na Zámku v  Žirovnici                                                   21.6. 2024–23.6. 2024                                                                 Masterclassy a semináře

Tento seminář je určen pro žáky ZUŠ, studenty konzervatoří, pro pedagogy ZUŠ, konzervatoří i pro další zájemce v aktivní nebo pasivní formě výuky. Metodický seminář navazuje na mnohaletou tradici, která vznikla ze spolupráce Hudební fakulty AMU v Praze, pedagogů katedry dechových nástrojů, metodického centra HAMU a vedení Základní umělecké školy v Žirovnici. Otevírá se prostor pro rodinou atmosféru, přátelské prostředí, i odbornou a intenzivní pomoc ze strany lektorů. Metodický seminář poskytne široký prostor pro výuku nástrojové hry, rozvoj její metodické osvěty, přípravu na středoškolské a vysokoškolské studium a v neposlední řadě i orientaci pro běžnou uměleckou a koncertní praxi. V pedagogickém týmu je zastoupena špička naší interpretační školy, a to ve všech jejich oblastech - sólistická, komorní, orchestrální, výuková. Výraznou devizou je rovněž generační rozkročení i široký přehled v odborných otázkách. Účastnici kurzu, a budou zapojeni do několika vystoupení pro širokou veřejnost a mohou se účastnit i odborných seminářů. Rovněž mohou využít ubytovacích, stravovacích a výukových kapacit města Žirovnice. Tento metodický seminář je nedílně spojen s kulturní činností města Žirovnice.    Frekventant žák                 účast aktivní                               účast pasivní 


Frekventant pedagog ZUŠ popř. konzervatoře 

 osvědčení o DVPP                    účast aktivní bez DVPP                   účast  pasivní