Pedagog účast aktivní bez DVPP

Pedagog účastník kurzu projde třemi rovinami vzdělávání, v nichž bude rozebírána jeho výuka na konkrétním modelu žáka, popřípadě přímo jeho žáka.

Individuální výuka

Zde získá další pohled na přístup ke studentovi nejenom po stránce nástrojové, ale i vztahové. Bude hodnocen a konfrontován názor pedagoga na tvorbu tónu, na zdokonalování technických možností i na estetický přístup k jednotlivým interpretovaným skladbám. Bude moci nastudovat jím vybranou skladbu s klavírním doprovodem.

Účastník kurzu dostane u každého lektora jednu hodinu

Hodinová dotace: 3 hodiny

Společné semináře

Účastníci budou vzděláváni v seminářích na odborná témata, které povedou významné osobnosti v oboru klarinet. Zde budou teoreticky vyučováni např. v oblasti základů nátiskových dispozic, vnímání barvy tónu, rozpoznávání individuálních předpokladů studenta, ale tématem bude např. i správná interpretace děl jednotlivých skladebných období.

Každý lektor povede jeden dvouhodinový seminář.

Hodinová dotace 6 hodin.

Praktická vystoupení a jejich rozbor

Třetí rovinou je možnost reálné účasti na dramaturgii koncertů, tedy možnost zahrát na koncertu před publikem, nebo poslechem koncertů konfrontovat poznatky získané ve výuce. Po každém koncertu proběhne seminář na praktické dotazy souvisejícími s koncertem, jeho vyzněním, posunem žáků či pedagogů po interpretační stránce apod. Lektoři vyzvou frekventanty ke sdělení svých názorů na jejich pohled na semináře, na to, jak jim semináře pomohly v jejich další umělecké, popř. pedagogické činnosti. Tyto postřehy budou zakomponovány do dalších ročníků seminářů. Jednotliví lektoři budou zájemcům k dispozici přes internetovou komunikaci i průběhu následujícího školního roku, kdy budou mít frekventanti možnost konzultovat jakékoli nastalé situaci, které se budou týkat jejich výuky.

Metodické semináře jsou určeny v ideální podobě pro 15 pedagogů ZUŠ či konzervatoří.

Místo konání - prostředí zámku v Žirovnici, sídlo ZUŠ.

ZUŠ Žírovnice poskytne veškeré materiální i technické zázemí nutné pro realizaci metodických seminářů. Tedy prostory, klavíry, koncertní sál, nahrávací techniku apod.  

Odborným garantem je prof. Vlastimil Mareš, který je v současné době i garantem studijního programu Dechové nástroje na HAMU v Praze.

cena kurzu 2000 Kč        mám zájem   přihláška


Průběh kurzu

čtvrtek 20.6. 2024 příjezd

pátek 21.6. 2024

9.00 - 12.30 výuka

14.00 - 17.30 výuka

14.00 -16.30 teoretická přednáška pro pedagogy ZUŠ či konzervatoří a ostatní zájemce

Název přednášky: Jak začít s učením hry na klarinet, názory na klarinetový nátisk-tvoření tónu

Přednášející MgA. Anna Paulová

19.00 - koncert hrají lektoři kurzu

sobota 22.6. 2024

9.00 - 12.30 výuka + zájemci o DVPP

14.00 - 17.30 výuka

14.00-16.30 teoretická přednáška pro pedagogy ZUŠ či konzervatoří, DVPP a ostatní zájemce

Název přednášky: Zvládání pódiového vystupování, umění cvičit na nástroj, správné pedagogické vedení studentů, otázky a odpovědi z výzkumu kineziologie ve vztahu k interpretovi. Přednášející prof. Venzel Grund, švýcarský pedagog a klarinetista. Přednáška je v českém jazyce.

19.00 - koncert hrají účastníci kurzu

neděle 23.6. 2024

9.00 - 12.30 výuka + zájemci o DVPP

14.00 - 17.30 výuka

14.00-16.30 teoretická přednáška pro pedagogy ZUŠ či konzervatoří, DVPP a ostatní zájemce

Název přednášky: Jak upravovat klarinetové plátky-praktická i teoretická výuka. Přednášející prof. Jiří Hlaváč

19.00 - koncert hrají lektoři, účastníci kurzu a popř. účastníci DVPP

pondělí 24.6.2024 odjezd

chci se zúčastnit - přihláška