Platba


Záloha pro aktivní účastníky 1000 Kč. Neplatí pro zájemce o DVPP  (platba pro zájemce o DVPP viz. Přihláška pro DVPP nebo  Celoživotní vzdělávání | HAMU ).

Záloha pro pasivní účastníky 300 Kč.

Záloha je nevratná. Při překročení limitu počtu uchazečů (rozhoduje datum připsání zálohy na účet) bude záloha vrácena 

Doplatek splatný na místě konání kurzu.

Záloha ubytování 350 Kč/noc (příklad platby: jsem student, aktivní a chci ubytování na 4 noci, tedy záloha 1000 Kč kurzovné + záloha 1400 Kč na ubytování = celková záloha 2400 Kč

Platba zálohy na účet číslo 0212219143 /0800

U platby uveďte jako variabilní symbol datum narození ddmmrrrr (např. 02081988)