Vlastimil Mareš foto Z. Chrapek
Vlastimil Mareš foto Z. Chrapek
Anna Paulová   foto Ch. Ruvolo
Anna Paulová foto Ch. Ruvolo

LEKTOŘI

Jiří Hlaváč
Jiří Hlaváč

Prof. Jiří Hlaváč 

Osobnost Jiřího Hlaváče je mnohovrstevná a dlouhodobě mezinárodně úspěšná. Známý je jako klarinetista, saxofonista, pedagog, skladatel, popularizátor, dramaturg, moderátor i autor textů. V roce 1974 založil legendární soubor Barock Jazz Quintet, v jehož čele stál 34 let. Stejný úsek je vázán i na jeho členství v Českém dechovém triu a také na činnost v Art kvartetu a v současnosti ve Five Star Clarinet Quartetu. Jako sólista a komorní hráč absolvoval na 5000 veřejných výstupů a nahrávek pro rozhlasové, televizní a nahrávací společnosti ve více jak 60 zemích pěti kontinentů. Za svoji uměleckou činnost byl mnohokráte oceněn: např. Zlatý štít vydavatelství Panton, Gramy Classic, Deska roku ve Velké Británii, Man of the Year v USA, Cena AHUV, Medaile Nadace Bohuslava Martinů, Artis Bohemiae Amicis, Cena Rudolfa II., Zlatá medaile AMU, Čestné občanství města Třeboně. Pro Českou televizi připravil jako dramaturg a scenárista cykly pořadů To nejlepší z klasiky, Musica da Camera, Hudba kterou mám rád, Ti nejlepší z klasiky, pro Český rozhlas cyklus Quo vadis, obsáhlý cyklus pořadů Mezi proudy, který měl trvání 20 let, pro Classic Radio stejně obsahově i početně objemný cyklus o našich autorech a interpretech Dobyli svět. Jeho diskografie obsahuje na tři desítky kompaktních nosičů, pro rozhlas natočil více jak čtyři stovky skladeb, OSA eviduje šest desítek jeho autorských kompozic. Pedagogická činnost je v rozsahu čtyřiceti let, vychoval 12 laureátů prestižních mezinárodních soutěží, m.j. Vlastimil Mareš, Irvin Venyš, Anna Paulová. Jiří Hlaváč vydal knižní publikace své poezie / Otisky duše, Malá poetická zastavení / a prózy / Jak to vidím, Josef Suk pokus o portrét, Povídky na pěti linkách, V objetí múz /. Na CD vyšlo m.j. Direct Journey, Clarinetissimo I, Clarinetissimo II, Clarinetissimo III, Modlitba pro Zuzanu Navarovou, Defilé, Genus, Barock Jazz Quintet, České dechové trio Betramka live, Klarinetové koncerty F.V. Kramáře. Jiří Hlaváč působil organizačně na místech děkana Hudební fakulty AMU v letech 2000 - 2006, předsedy AHUV 1996 - 2016, předsedy Stálé soutěžní komise Concertino Praga 1993 - 2013, předsedy Stálé soutěžní komise MHS Pražské jaro 1995 - 2016, ředitele Nadace Bohuslava Martinů 2017 - 2021. Spoluzakládal Hudební interpretační kurzy Prag-Wien- Budapest, Klarinetový festival na zámku v Žirovnici, jako porotce se účastnil zasedání komisí ve více jak stovce mezinárodních a národních interpretačních soutěží v rámci Evropy a jiných zemí.

Prof. Vlastimil Mareš 

Prof. Vlastimil Mareš se narodil ve Valticích na okr. Břeclav roce 1957. V letech 1972-1976 vystudoval konzervatoř v Plzni ve třídě prof. J. Hlaváče. Již ve druhém ročníku se stal vítězem a laureátem mezinárodní soutěže Concertino Praga. AMU v Praze absolvoval v roce 1980. Vzdělání ukončil postgraduálním studiem v letech 1983-1987. Mimořádné hudební nadání prokázal na národních a mezinárodních soutěžích, kde získal vždy 1.ceny: 1979-1.cena mezinár. soutěž K. Kurpinského-Polsko 1979-1.cena nár. soutěž ČHF 1980-1.cena mezinár. soutěž v Markneurkierchenu-Německo 1981-1.cena nár. soutěž min. kultury v Chomutově 1981-1.cena mezinár. soutěž Pražské jaro Velkým úspěchem skončily pro něj i mezinárodní soutěže v Paříži- 1984 a v Římě-1985, kde se stal vždy účastníkem úzkého čtyřčlenného finále a získal zvláštní cenu poroty. V. Mareš byl zaměstnán v letech 1980-1985 ve Fisyo Praha,1981-1984 učil na konzervatoři v Plzni. Od roku 1985 je 1. klarinetistou symf. orchestru FOK a pedagogem na AMU. V roce 1993 se stal docentem a v roce 2002 byl jmenován profesorem na AMU v Praze. V letech 2007-2010 byl proděkanem HAMU pro vědu a výzkum, pedagogické záležitosti a akreditace, v letech 2010-2018 byl děkanem HAMU a od roku 2018 dosud je proděkanem pro studijní záležitosti. Vlastimil Mareš je činný i jako člen mnoha odborných komisí, např.: 2013 dosud člen stálé komise mezinárodní soutěže Concertino Praga 2007 - 2017 člen grantových komisí MK 2011- dosud člen správní rady Nadace Antonína Dvořáka 2013 - dosud člen správní rady Nadace Jiřího Kouta 2006-2013 předseda Umělecké rady SO FOK 2016-2019 člen stálé komise mezinárodní soutěže PJ vedení masrterclassů v Německu, Rakousku, Itálii, Japonsku, Koreji, USA výuka a koncerty na Klarinetovém festivalu v Praze 2016,2017,2018, 2019 výuka a koncert na 1. české mezinárodní klarinetové konferenci v Ostravě 2017 koncerty na Přehlídce koncertního umění - 2018,2017, 2014 Umělecká činnost V. Mareše se úzce váže na Pražské dechové kvinteto, jehož je členem je od roku 1985. Natočil s tímto souborem celou řadu CD, rozhlasových snímků či televizních záznamů. Byl členem Adamusova dechového tria. Bohatá je i jeho činnost sólistická. Koncertoval na velkých pódiích mnoha zemí světa včetně USA, Japonska či většiny zemí Evropy. V ČR koncertoval snad se všemi symfonickými orchestry. Věnuje se i dirigování. Byl soukromým žákem sira Libora Peška a Štěpána Koníčka. Dirigoval orchestry v Soulu, v Rize, FOK, Plzeňskou filharmonii či Západočeský symfonický orchestr Mariánské lázně. Vyhledávané a ceněné jsou i jeho nahrávky na CD. Je držitelem ceny CD roku 1996 udělenou v Paříži časopisem Repertoar, ceny Gramy Asia 97/Soul/, a ceny Gramy classic 93 udělenou v Praze za nahrávky Koncertů F.V. Kramáře. Natočil skladby W.A. Mozarta v původním znění na basetový klarinet. Upravil druhou řadu Slovanských tanců A. Dvořáka pro 10 dechových nástrojů, psal hudbu k TV seriálu Český um i hudbu pro jeden díl TV pořadu Fotbalista roku pro TV Premiéra Za zrekonstruování původního partu Koncertu A Dur W.A. Mozarta pro basetový klarinet a orchestr obdržel v roce 1992 Výroční cenu ČHF. 


MgA. Anna Paulová

Klarinetistka MgA. Anna Paulová (nar. 1993) získala 2. cenu a titul laureáta na Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro v květnu 2015 a 1. cenu na Soutěži Nadace Bohuslava Martinů 2016. V červnu 2014 vystoupila jako sólistka s Českou filharmonií pod vedením Jiřího Bělohlávka. Studentka Akademie múzických umění v Praze na sebe upozorňovala od dětství na národních i mezinárodních soutěžích, kde získávala nejvyšší ocenění. Je vítězkou speciální ceny Golden Medal (High Distinction) na soutěži Vienna International Music Competition. V září 2019 se probojovala až do semifinále jedné z nejprestižnějších hudebních soutěží - ARD Musikwettbewerb německé veřejnoprávní televizní a rozhlasové soutěže ARD v Mnichově. Je držitelkou řady cen z národních a mezinárodních soutěží. Dvakrát získala první cenu na celostátní soutěži ZUŠ (2006, 2009), 1.cenu na Soutěži Konzervatoře Plzeň (2009), 1.cenu na Soutěži konzervatoří v Ostravě, 1.cenu na mezinárodní klarinetové soutěži Marco Fiorindo v Turíně-Itálie (2009), 1.cenu na mezinárodní klarinetové soutěži v Kršku-Slovinsko, 1.cenu na mezinárodní klarinetové soutěži Markneukirchener Wettbewerb für junge Instrumentalisten - Německo, 1.cenu na Mezinárodní soutěži dechových dřevěných nástrojů ve Wroclawi -Polsko (2010), 2. cenu na soutěži Pro Bohemia v kategorii všech dechových dřevěných nástrojů, 1. cenu na mezinárodní klarinetové soutěži Giacomo Mensi v Breno- Itálie (2011), 3. cenu na mezinárodní klarinetové soutěži ''Città di Carlino- Itálie (2011), 1.cenu na soutěži Yamaha Stipendium pro dřevěné dechové nástroje (2012, 2017) a stala se finalistkou soutěže pro mladé hudebníky Oldenburg-Německo (2013). Největším úspěchem Anny Paulové je 2. cena a titul laureáta na Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro v květnu 2015, kde získala ještě řadu zvláštních cen, včetně Ceny Nadace Bohuslava Martinů, Ceny Nadace Gideona Kleina, Ceny Českých center a Ceny společnosti Mercedes Benz Česká republika pro nejúspěšnějšího českého účastníka celé soutěže a 1. cena a titul laureáta na Soutěži Nadace Bohuslava Martinů 2016, kde získala také Cenu Nadace Život Umělce pro nejúspěšnějšího účastníka soutěže. Od sezóny 2011/2012 byla na Listině mladých umělců Nadace Českého hudebního fondu. V roce 2016 a 2018 se stala stipendistkou Nadace Český hudební fond a zabývá se hudbou 20. a 21. století. Zaměřuje se na skladby českých skladatelů (Bohuslav Martinů, Karel Husa, Viktor Kalabis, Miloslav Ištvan, Adam Skoumal, Jiří Teml, Zdeněk Šesták, Jiří Gemrot, Vladimír Tichý, Lukáš Matoušek, Kateřina Horká, Aleš Pavlorek). Jako sólistka vystoupila s PKF- Prague Philharmonia, Talichovou komorní filharmonií, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, Komorní filharmonií Pardubice, Severočeskou filharmonií Teplice, Moravskou filharmonií Olomouc, Moravským komorním orchestrem, Symfonickým orchestrem Pražské konzervatoře, Bon Art Orchestra, Hodonínským symfonickým orchestrem, Polskou komorní filharmonií Sopot, Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, Inter>Camerata komorní orchestr Wroclaw, Moscow Chamber Orchestra ''The Seasons'', Orquestra Cascais e Oeiras Portugal, Orchestra da Camera di Caserta a Orchestra Sinfonica di Sanremo. Patří k vítězům konkurzu Zahraj si s Českou filharmonií a v červnu 2014 vystoupila jako sólistka s Českou filharmonií pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. V současné době spolupracuje s klavíristy Danielem Wiesnerem a Lukášem Klánským. Během každoročně odehraných koncertů měla možnost spolupracovat například s Ivo Kahánkem, Janem Mráčkem, Lubomírem Brabcem, Kristinou Fialovou, Petrem Nouzovským, Stamicovým kvartetem, Wihanovým kvartetem, Doležalovým kvartetem, Sedláčkovým kvartetem a mnoha dalšími předními umělci. V červenci 2016 vystoupila v rámci festivalu Pražské klarinetové dny s klarinetistou Charlesem Neidichem. Společně hráli Koncert pro dva klarinety Es dur, op. 35 F. V. Kramáře. Vystoupila jako sólistka či komorní hráčka na řadě koncertů a festivalů u nás i v zahraničí - Talentinum, Mladá Praha, Pražské klarinetové dny, Janáčkův máj, Klasika Viva, Svátky hudby v Praze, Hudební léto Heřmanův Městec, České kulturní slavnosti, Mladé pódium, Dvořákův Turnov a Sychrov, Smiřické svátky hudby, Novoměstské Slunohraní, Clarimania, Villa Musica, Vremena Goda a Autunno Musicale. Na klarinet začala hrát v jedenácti letech u Karla Mezery. V patnácti letech vystoupila jako sólistka s Pražskou komorní filharmonií pod vedením Leoše Svárovského. Od roku 2009 studovala na Pražské konzervatoři u prof. Milana Poláka a prof. Ludmily Peterkové. Od roku 2010 docházela ke konzultacím k prof. Jiřímu Hlaváčovi na AMU v Praze. Od října 2013 studuje na Akademii múzických umění v Praze v klarinetové třídě prof. Jiřího Hlaváče a prof. Vlastimila Mareše. Pravidelně se zúčastňuje mistrovských kurzů (Philippe Berrod, Paul Meyer, Michel Lethiec, Sabine Meyer, Reiner Wehle, Karl Leister, Wenzel Fuchs, Michael Rusinek, Jan Jakub Bokun, Thomas Martin, Harri Mäki, Philippe Cuper, Charles Neidich). Zúčastnila se Pražských klarinetových dnů a Mezinárodního klarinetového festivalu v Žirovnici, Klarinetových kurzů Ludmily Peterkové, Mezinárodní letní akademie Praha-Vídeň-Budapešť ISA-Rakousko (Sharon Kam, Jiří Hlaváč, François Benda), Clarimania 2011-Wroclaw, kurzů na Conservatoire á rayonnement régional de Paris u Francka Ameta, Summer Campus 2013 Rostock- Německo (Shirley Brill), Dartington International Summer School 2014 - Anglie (Chen Halevi) a Akademie komorní hudby a Villa Musica Rheinland-Pfalz, Schloss Engers - Německo 2016 (Marie Luise Neunecker).

Daniel Wiesner

Klavírní doprovod

Pedagog oddělení klavírní spolupráce na HAMU v Praze. Spolupracuje s Katedrou dechových nástrojů ve třídě oboru klarinet. 


Zdeněk Zadražil

ředitel ZUŠ ŽIROVNICE