Vzhledem k omezenému počtu účastníků se pořadí přihlášených řídí datem připsání zálohy na účet viz. platba