Účast pasivní

Student, žák i pedagog má možnost navštěvovat všechny lekce u lektorů, kde bude naslouchat výuce, může si dělat poznámky. Po každé lekci může vznést dotaz, který jej v souvislosti s výukou zajímá. Má možnost účastnit se odborných seminářů. V ceně pasivní účasti jsou také tři vstupenky na všechny tři večerní koncerty.

cena kurzu s pasivní účastí  600 Kč          Přihláška

 Průběh kurzu

čtvrtek 20.6. 2024 příjezd

pátek 21.6. 2024

9.00 - 12.30 výuka

14.00 - 17.30 výuka

14.00 -16.30 teoretická přednáška pro pedagogy ZUŠ či konzervatoří a ostatní zájemce

Název přednášky: Jak začít s učením hry na klarinet, názory na klarinetový nátisk-tvoření tónu

Přednášející MgA. Anna Paulová

19.00 - koncert hrají lektoři kurzu

sobota 22.6. 2024

9.00 - 12.30 výuka + zájemci o DVPP

14.00 - 17.30 výuka

14.00-16.30 teoretická přednáška pro pedagogy ZUŠ či konzervatoří, DVPP a ostatní zájemce

Název přednášky: Zvládání pódiového vystupování, umění cvičit na nástroj, správné pedagogické vedení studentů, otázky a odpovědi z výzkumu kineziologie ve vztahu k interpretovi. Přednášející prof. Venzel Grund, švýcarský pedagog a klarinetista. Přednáška je v českém jazyce.

19.00 - koncert hrají účastníci kurzu

neděle 23.6. 2024

9.00 - 12.30 výuka + zájemci o DVPP

14.00 - 17.30 výuka

14.00-16.30 teoretická přednáška pro pedagogy ZUŠ či konzervatoří, DVPP a ostatní zájemce

Název přednášky: Jak upravovat klarinetové plátky-praktická i teoretická výuka. Přednášející prof. Jiří Hlaváč

19.00 - koncert hrají lektoři, účastníci kurzu a popř. účastníci DVPP

pondělí 24.6.2024 odjezd

chci se zúčastnit - přihláška