Student, žák- aktivní účast

Frekventant /žák - student /získá každý den 2 hodiny výuky, možnost nastudovat skladby s klavírním doprovodem a pokud jeho interpretační schopnosti umožní, bude moci vystoupit na veřejném koncertě. Bude mu poskytnuta pomoc při zvládnutí nátiskové, prstové techniky i nácviku artikulační legatové a staccatové techniky, včetně všech dalších atributů souvisejících s hrou na klarinet / hra zpaměti, hra stupnic a akordů, hra v artikulačních obměnách, hra v transpozicích, hra v duu /.

Každý žák získá 6 hodin výuky. Při účasti na odborných seminářích potom dalších 9 hodin a účastí na koncertech další 3 hodiny. V celku tak 18 hodin.

Cena kurzu  2000 Kč                   

Průběh kurzu

čtvrtek 20.6. 2024 příjezd

pátek 21.6. 2024

9.00 - 12.30 výuka

14.00 - 17.30 výuka

14.00 -16.30 teoretická přednáška pro pedagogy ZUŠ či konzervatoří a ostatní zájemce

Název přednášky: Jak začít s učením hry na klarinet, názory na klarinetový nátisk-tvoření tónu

Přednášející MgA. Anna Paulová

19.00 - koncert hrají lektoři kurzu

sobota 22.6. 2024

9.00 - 12.30 výuka + zájemci o DVPP

14.00 - 17.30 výuka

14.00-16.30 teoretická přednáška pro pedagogy ZUŠ či konzervatoří, DVPP a ostatní zájemce

Název přednášky: Zvládání pódiového vystupování, umění cvičit na nástroj, správné pedagogické vedení studentů, otázky a odpovědi z výzkumu kineziologie ve vztahu k interpretovi. Přednášející prof. Venzel Grund, švýcarský pedagog a klarinetista. Přednáška je v českém jazyce.

19.00 - koncert hrají účastníci kurzu

neděle 23.6. 2024

9.00 - 12.30 výuka + zájemci o DVPP

14.00 - 17.30 výuka

14.00-16.30 teoretická přednáška pro pedagogy ZUŠ či konzervatoří, DVPP a ostatní zájemce

Název přednášky: Jak upravovat klarinetové plátky-praktická i teoretická výuka. Přednášející prof. Jiří Hlaváč

19.00 - koncert hrají lektoři, účastníci kurzu a popř. účastníci DVPP

pondělí 24.6.2024 odjezd

chci se zúčastnit - přihláška