Student, žák- aktivní účast

Frekventant /žák - student /získá každý den 2 hodiny výuky, možnost nastudovat skladby s klavírním doprovodem a pokud jeho interpretační schopnosti umožní, bude moci vystoupit na veřejném koncertě. Bude mu poskytnuta pomoc při zvládnutí nátiskové, prstové techniky i nácviku artikulační legatové a staccatové techniky, včetně všech dalších atributů souvisejících s hrou na klarinet / hra zpaměti, hra stupnic a akordů, hra v artikulačních obměnách, hra v transpozicích, hra v duu /.

Každý žák získá 6 hodin výuky. Při účasti na odborných seminářích potom dalších 9 hodin a účastí na koncertech další 3 hodiny. V celku tak 18 hodin.

Cena kurzu  2000 Kč                   

Průběh kurzu

čtvrtek 22.6. 2023 příjezd

pátek 23.6. 2023

9.00 - 12.30 výuka

14.00 - 17.30 výuka

14.00 -16.30 teoretická přednáška pro pedagogy ZUŠ či konzervatoří a ostatní zájemce

Název přednášky: Jak začít s učením hry na klarinet, názory na klarinetový nátisk-tvoření tónu

Přednášející prof. Vlastimil Mareš

19.00 - koncert hrají lektoři kurzu

sobota 24.6. 2023

9.00 - 12.30 výuka

14.00 - 17.30 výuka

14.00-16.30 teoretická přednáška pro pedagogy ZUŠ či konzervatoří a ostatní zájemce

Název přednášky: Jak upravovat klarinetové plátky-praktická i teoretická výuka. Přednášející prof. Jiří Hlaváč

19.00 - koncert hrají studenti a pedagogové ZUŠ či konzervatoří

neděle 25.6. 2023

9.00 - 12.30 výuka

14.00 - 17.30 výuka

14.00-16.30 teoretická přednáška pro pedagogy ZUŠ či konzervatoří a ostatní zájemce

Název přednášky: Jak přistupovat k interpretaci jednotlivých stylových období z pohledu žáka ZUŠ, konzervatoře i profesionálního interpreta.

Přednášející MgA. Anna Paulová.

19.00 - koncert hrají lektoři, studenti a pedagogové ZUŠ či konzervatoří

pondělí 26.6.2023 odjezd

chci se zúčastnit - přihláška